Mange trykkmaskiner har i tillegg til farveverkene et ekstra "lakkverk".

Lakkverket stadig brukt til å skape flotte virkninger og designeffekter i overflaten på emballasjen.
Her kan man spot-lakkere bilder, logoer og legge på flotte mønstre.

Trykkplatene som benyttes er vanlige flexoklisjéer. Vi lager de for deg.