Ved trykking i flexo bør originalene alltid gjennomgås av en kyndig reprotekniker. Dette skyldes en rekke forhold av trykkemessig karakter.

Ønsker du en vurdering av hvordan trykken vil komme til å bli?
Send oss filene eller ta kontakt. Som landets mest erfarne klisjéleverandør kan vi hurtig gi deg en kvalifisert tilbakemelding.