Målet med trykkingen er å gjenskape designet i størst mulig grad slik det fremstår på skjerm.

For å være sikker på at trykkresultatet blir slik kunden ønsker lager vi som regel et eller flere prøvetrykk. Vi kan kjøre ulike typer print og trykk etter hva vi ønsker å kontrollere, men det viktigste prøvetrykket vi lager er bygget opp på samme måte som ved trykking. Dette gjør vi ved å simulere rasterpunkter og trykkflater slik trykkmaskinens lager de, og vi kan dermed se om rastre i ulike vinkler tar seg bra ut på trykk. Her får vi også kontrollert at overganger og forløp slikk at det blir slik du ønsker.

Våre servere og utstyr for prøvetrykk kalibreres ukentlig mot faste verdier, som er representert i ulike medier, som papir, kartong, plast osv, i ulike fargeprofiler, slik at resultatet alltid er reprodu­serbart. Derfor kan du være sikker på at prøvetrykket vi leverer er en så nøyaktig reproduksjon som mulig. Dersom du i tillegg har kalibrert trykkmasinen kan du bruke minst mulig tid på innkjøring og alltid være sikker på å ha resultatet under 100 % kontroll.

For mer info kontakt faglig ansvarlig Sveinung Tronsmoen.