RepRek er i dag det største fagmiljøet innen repro og klisje her i landet. Vi har dermed lang fartstid og god erfaring innen vår bransje. Vi er idag 4 ansatte i en velorganisert bedrift som dekker en stor del av det norske markedet. Vi er opptatt av å kunne levere produkter av høy kvalitet. Vi følger derfor nøye med i tiden, og investerer kontinuerlig i maskiner, nytt utstyr og kvalifiserte medarbeidere.

Det er viktig for oss at våre kunder kan føle seg trygge på at vi kan sikre dem god kvalitet og høy grad av produktivitet og fleksibilitet.

Daglig leder Bent Bredesen