Ingen trykkmaskiner er like, ikke engang når de kommer rett fra fabrikken. En kalibrering spares fort inn i effektivitet. Godt resultat oppnås som kjent ved å stille inn maskinen ved hvert trykkeopplag. Men å stille inn maskinene fra gang til gang kan være tidkrevende og medføre kjøring av en god del vrak. En mer effektiv måte å gjøre dette på er på forhånd å gjennomføre en kalibrering av maskinen. Her tar man hensyn til alle faktorer, hvilke farger man bruker, vannkjemi, valser etc, temperatur og fuktighet i lokalene osv.

Trykkprøven sier alt

Vi kjører en trykkprøve som leser vi inn i vårt system som en profil. Denne brukes så til å kalibrere reproen og klisjéene med til nevnte maskin. Resultatet er en raskere igangkjøring og sikrere kvalitet gjennom hele opplaget. Erfaringsmessig tjenes dette meget raskt inn i spart tide og mer presist resultat.

Vi lager en kalibreringsplan

Trykkmaskiner vil også endre seg over tid, noe som fører til gradvise endringer i trykkresultate. For å få perfekt trykk til enhver tid er det ofte lønt å gjenta kalibreringen etter en viss tid. Ta kontakt med oss for utarbeidelse av en plan for dette.