Vi benytter oss av de mest moderne løsninger innen klisjéproduksjon. Takket være belysning av platene basert på LED, oppnås høyeste nøyaktighet og kvalitet på både klisjéen og dermed også endelig trykkresultat. Belyseren bearbeider platene på en måte som gir en mer plan overflate på toppene (Flat Top) i de deler av klisjéen som skal stå for rastertrykket.

Med mer regelmessige og plane oveflater blir påføringen av farge mer nøyaktig. Dette skyldes at rene flater og jevn høyde gir mindre sammentrykking av toppene i klisjéen under trykking.
Dette fører til en rekke fordeler:

• Presis gjengivelse av hvert eneste rasterpunkt, renere og mer kontrastrike bilder.
• Høy kontroll på fargeavsetning sørger for mindre punktstigning.
• Klisjétoppene blir solide, og gir stabil kvalitet over større opplag og tid.
• Mindre trykk, redusert «vaskebrett»-virkning ved trykking direkte på bølgepapp.