Fint på skjermen – men lar det seg trykke?

Utfordringen er å få mest mulig igjen for det man har investert i originalarbeid når man går fra et digitalt medium over til en prosess der maskiner, farger og trykkmateriale skal fungere optimalt sammen.

I reproarbeidet skjer en viktig omforming, kort sagt tenker vi "fra fil til ferdig trykk". Egenskapene som legges inn i klisjeen skal være slik at slik at trykkingen blir vellykket. Det skal justeres for trykkmetode og fjernes usikkerhet, ta høyde for unøyaktigheter, unngå ukontrollerte effekt osv. kort sagt gjøre resultatet best mulig ut fra originalfilene. I de fleste tilfeller har et vellykket resultat å gjøre med hver enkelt trykkmaskin og trykkmedium. Derfor reiser vi ofte ut og kalibrerer hver enkelt maskin.

Les mer om dette her.