Produkter og tjenester

Kalibrering

Repro

Prøvetrykk

Klisjéer

Spesialtape

Valserens

Service

Trykking i utland

Om Reprek

"Det er viktig for oss at våre kunder kan føle seg trygge på at vi kan sikre dem god kvalitet og høy grad av produktivitet og fleksibilitet."

RepRek er i dag det største fagmiljøet innen repro og klisje her i landet. Vi har dermed lang fartstid og god erfaring innen vår bransje. Vi er idag 4 ansatte i en velorganisert bedrift som dekker en stor del av det norske markedet. Vi er opptatt av å kunne levere produkter av høy kvalitet. Vi følger derfor nøye med i tiden, og investerer kontinuerlig i maskiner, nytt utstyr og kvalifiserte medarbeidere.

Ansatte

Bent Bredesen

Daglig leder

Mobil +47 957 847 50
bent.bredesen@reprek.no

Sveinung Tronsmoen

Produksjonssjef

Mobil +47 957 847 40
sveinung.tronsmoen@reprek.no

Jan Haga

Repro/Klisje

Mobil +47 41 53 25 57
jan.haga@reprek.no

Wenche Haga Knudzon

Repro/Klisje

Mobil +47 41 53 25 58
wenche@reprek.no